Undervisning på ukrainsk

Da de ukrainske flygtninge begyndte at komme til Danmark i foråret 2022, iværksatte Goldschmidts Musikakademi en særlig indsats, målrettet de ukrainske flygtningebørn og deres forældre.

I 2023 har vi godt 50 ukrainske elever, som hovedsageligt fordeler sig på guitar, klaver, violin og kor. Dertil viste det sig, at forældrene, primært mødre, også gerne ville synge, så ud over undervisningen til børnene blev der lavet et familiekor - vores eneste aktivitet for voksne.

Som tovholder på hele den ukrainske arbejde har vi korleder Natalia Safina, der selv er flygtning fra Kharkiv. Hun fortæller om sine tanker og ambitioner for koret, der har fået navnet Ukrainian Soul, og som allerede har spillet en lang række koncert og festivaler.

NB! Ukrainian Soul kan ligesom akademiets øvrige orkestre bookes til optræde; læs mere her.