Værdigrundlag

Når engagement og musik åbner døren til fællesskab

På Goldschmidts Musikakademi mener vi, at vores undervisning og fælles aktiviteter skal være for alle. Derfor skal det være gratis. Alle børn og unge er velkomne hos os, men vi har særligt fokus på dem, som ellers ikke får chancen.

Vi er drevet af engagement og et ønske om at give hver enkelt elev så meget som muligt med, fagligt som socialt. Derfor er alle vores underviserne både musikere og dygtige pædagoger.

astrid-underviser-asta-2400

Mestring frem for præstation

Goldschmidts Musikakademi er ikke en eliteskole. For os er musikken et fantastisk instrument til at skabe glæde, personlig udvikling og fællesskab. Når vi åbner døren til musikkens verden, skaber vi de perfekte rammer for fællesskaber, der kan være livsforandrende, fordi de erstatter ensomhed og forstærker evnen til at arbejde sammen på tværs. Det er særlig vigtigt for børn og unge i udsatte positioner, der måske ikke finder følelse af tilhørsforhold andre steder.

Vi har fokus på mestring frem for præstation. Når eleverne lærer at mestre et instrument, lærer de samtidig noget om at mestre livet på andre områder. Vores mål og vigtigste opgave er at hjælpe børn og unge med at blive hele, harmoniske og livsduelige mennesker.

Ud af musikken vokser et forpligtende og tryghedsskabende fællesskab på tværs af religiøse, kulturelle og etniske forskelle og potentielle konfliktområder. Det gavner ikke blot den enkelte elev, men også familien og i sidste ende hele samfundet. Vi tror nemlig på, at kommunikation formindsker konflikter. Og for at kommunikere ordentligt, bliver vi nødt til at lære hinanden at kende og arbejde sammen.

citationstegn-lilla

Skolen har givet mig en oplevelse af sammenhold. Ikke mindst med andre forældre. Under koncerter, prøver, ventetiden. Vi kunne udtrykke, hvor stolte vi var af vore egne, men også af andre forældres børn. Vi roste hinandens børn, vi var stolte af deres succes.
– Mia, forælder