Det gør vi

Gennem gratis musikundervisning hjælper vi børn i udsatte positioner med at blive hele, harmoniske og livsduelige mennesker.

 

  • Ingen brugerbetaling:
    Undervisning og andre aktiviteter som lejrskole og workshops er gratis.
  • Gratis udlån af instrumenter:
    Eleverne kan låne instrumenter og bruge dem både på akademiet og derhjemme.
  • Bevidst kulturel mangfoldighed:
    Vi blander kulturer – i forhold til både elever, lærere, instrumenter og genrer/musiktraditioner.
DSC_2769

Gratis undervisning skaber lige adgang

Undervisningen og alle andre aktiviteter er gratis for eleverne.

Vi tror på, at alle børn skal have adgang til musikundervisning, og vi ved, at mange familier ikke har råd at betale for dyre lektioner. Vi prioriterer at optage elever, der af sociale eller økonomiske årsager ikke har adgang til anden musikundervisning – men alle børn og unge er velkomne. På Goldschmidts Musikakademi bliver ingen udelukket på forhånd.

Goldschmidts Musikakademi har 
250
elever om året

Hver uge er der mere end
100
timers undervisning

siden 2011 har Op mod
2.000
børn og unge mødt musikken hos goldschmidts musikakademi

Undervisning og læring

Eleverne får musikundervisning hver uge. Desuden arrangerer vi koncerter, lejrskole og andre aktiviteter for at øge det faglige og sociale udbytte af at gå på akademiet.

Goldschmidts Musikakademi lægger vi stor vægt på sammenspil. Vi har en række sammenspilsmuligheder for såvel begyndere som øvede – fordi det er med til at bryde ensomhed og isolation og fremmer elevernes selvværd og tillid til omverdenen.

»Jeg elsker at spille i orkester. Der er ikke kun gode faglige aspekter, man får også en masse nye venner. Mange af mine rigtig gode venner har jeg lært at kende igennem musikken.«
– Alma

Hos os oplever eleverne at blive set og anerkendt for dem, de er, i et trygt miljø med stabil og troværdig voksenkontakt. Det vokser man af.

Vi tror på, at når børn lærer at mestre et instrument, lærer de at mestre deres liv. På Goldschmidts Musikakademi får eleverne musikundervisning, men de lærer en masse andet end musik. De lærer at lytte og at arbejde sammen. De lærer vedholdenhed. De lærer, at det er ok at lave fejl og prøve igen. De oplever, at det kræver en indsats at blive god til noget, og at det bærer frugt at øve sig og gøre sig umage.

Den læring tager de med sig, når de siger farvel til os og bevæger sig ud i (voksen)livet.

»Musikken gav mig struktur og samvær, men menneskene hjalp til at bygge mig op. Takket være skolen lærte jeg at samarbejde med andre på en forpligtende måde. Jeg lærte ordentlighed og respekt. For mig selv og andre.«
– Asiya

Mangfoldighed og sammenhængskraft

Goldschmidts Musikakademi favner bredt.

Vores elever kommer fra vidt forskellige baggrunde både socialt og kulturelt, men mødet og samarbejdet i musikken nedbryder fordomme og fremmer forståelsen. Det gælder ikke kun for eleverne, men også for deres familier. Det styrker sammenhængskraften, når børn og voksne i udsatte positioner bliver en del af fællesskabet.

Vil du hjælpe os med at videreføre og udbygge vores arbejde? Klik her og læs mere om støttemulighederne. 

DSC_7652