Vores mål

Med vores arbejde ønsker vi at opnå:

  • At påvirke det enkelte barns liv positivt ved at styrke selvværd, sociale kompetencer og tillid til omverdenen gennem musikundervisning, samvær på tværs af grupper og koncertaktivitet
  • At fremme sociale relationer og styrke fællesskab på tværs af kulturelle, religiøse og sociale skel i en atmosfære af tillid og engagement
  • At styrke det musikalske vækstlag ved at udbyde højkvalificeret musikundervisning
  • At fortælle omverdenen historien om, hvordan musik og kunst skaber bånd på tværs af kulturelle, sociale og nationale tilhørsforhold
  • At fremme sammenhængskraften og den kulturelle diversitet i samfundet generelt
halløj
citationstegn-lilla

Skolen repræsenterer et samfund. Et lille samfund, som det er godt at være en del af. Skolen medvirker til, at ens fordomme bliver brudt. Fordomme om andre mennesker, deres baggrund og adfærd. Når vi spiller musik, er vi et fællesskab.

Anne Christine, elev