Mestring vs. præstation

Når man lærer at mestre et instrument,
lærer man også at mestre sit liv

Vores livsmål på Goldschmidts Musikakademi er at hjælpe børn og unge med at blive hele, harmoniske og livsduelige mennesker. Derfor står mestringsprincippet centralt i vores undervisning.

Mestring skal ses i kontrast til fokus på præstationen, hvor præstation og bedømmelse er i centrum:

»Ved mestringsorientering fokuserer personen på den aktuelle opgave og relaterer sig især til at udvikle kompetence og opnå forståelse og indsigt (mestring).... Præstationsorientering relaterer sig især til, hvorledes ens evner bliver bedømt, hvorledes man ‘præsterer’.«

(Finn Holst, 2020)

Læring kræver tillid

På Goldschmidts Musikakademi skal eleverne ikke præstere. De skal have det sjovt med at lære at spille musik. Den bedste indlæring skabes der, hvor eleven ses og forstås af læreren. Det kræver tillid. Derfor har vi fokus på, at undervisningen sker i trygge rammer med tid til ekstra omsorg og fordybelse.

Dermed føler eleven sig tryg til at udfolde sig musikalsk og kan samtidig udfordres fagligt og dermed opnår flere og nye færdigheder inden for musikken.

Sammenspil

Det er vigtigt for os at eleverne oplever glæden ved at spille sammen med andre. Det styrker motivationen og giver nye kammerater. Vi lægger vægt på, at sammenspillet sker på tværs af instrumenter, musikgenrer og elevernes niveauer. Derfor er vi gode til at differentiere musik og noder efter hver elev, så alle elever føler, de kan være med, også begynderne.

Glæden ved musikken, fællesskab, tilhørsforhold og tryghed - det er, hvad Goldschmidts Musikakademi står for.