Gode råd til forældre

Eleverne har brug for støtte og opbakning fra forældrene.
Vi har samlet en række gode råd.

Sørg for at hjælpe dit barn med at få øvet.

Lyt til barnets musik med jævne mellemrum og vis interesse.

I de første undervisningsår er det vigtigt, at eleven bliver vant til at have sit instrument i hænderne og føle sig hjemme på det – vigtigere end at kunne spille et stykke perfekt.

Find et godt øvested for barnet – et sted, hvor øvningen aldrig vil være til gene, og hvor den kan finde sted, lige når det passer. Barnet må aldrig få en fornemmelse af, at øvningen er en belastning for andre.

Du behøver ikke have forstand på musik for at kunne hjælpe og støtte dit barn i musikalsk udfoldelse.

asta+bratsch

Det er vigtigt, at motivationen bibeholdes ved at spille stykker, som lyder godt, og som eleven kan lide og behersker. Derfor er det vigtigt, at eleven spiller andre ting end de stykker, som læreren har “givet for”.

Læs den foregående øve-information, som hoved­sageligt er henvendt til eleven.

Ros dit barn, det er den vigtigste form for motive­ring. Ros, uanset hvor lille et fremskridt barnet gør.

Vær opmærksom på, at der vil være op- og nedturs­perioder i enhver elevs musikalske udvikling. Mange gange synes man ikke, at barnet når nogen steder.