Inspirationsdag

D. 29. september var Goldschmidts Musikakademi inviteret til at fortælle om akademiet (Henrik) og synge (koret) til Det Obelske Familiefonds Inspirationsdag i Mogens Dahl Koncertsal. Efter en på alle måder vellykket optræden sluttede de sammen med akademiets slagsang Ale Brider, der handler om, at vi alle er brødre og søstre. Publikum var meget dygtige til at synge med på aiai’erne 🙂

Zoroni

Ale Brider